Dessa allmänna villkor (härefter benämnt ”Villkoren”), reglerar din (härefter benämnt ”Kunden” eller ”du/din”) användning av Kungstensgatan Holding AB (härefter benämnt ”BABEL DELI” eller ”vi/oss”) tjänster (härefter benämnt ”tjänsten”) samt köp som görs i vår e-handel www.babeldeli.se. Genom att använda våra tjänster på www.babeldeli.se så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren. Tjänsterna tillhandahålls av Kungstensgatan Holding AB, org.nr 556762-6774. Kungstensgatan 33, 11727 Stockholm.

Vi rekommenderar att du läser Villkoren noga. Har du frågor om Villkoren, vår meny eller våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på catering@babeldeli.com.

1. Allmänt

I vår e-handel kan du beställa mat och/eller dryck, antingen för leverans via bud eller för upphämtning av mat i vår restaurang på Kungstensgatan 33, 113 57, Stockholm. I e-handeln har vi skrivit ut information om varornas innehåll och eventuella allergener. Vid misstanke om missbruk av tjänsterna på siten har vi rätt att vägra behandla en lagd order. 

2. Beställning

Beställning genom Babel Deli sker alltid först som en förfrågan men du som kund är bunden till beställningen så fort vi har bekräftat beställningen. Möjlighet att avbryta ordern innan bekräftelse finns alltid genom att meddela Babel Deli via catering@babeldeli.com. När vi bekräftar ordern är du bunden till den men har alltid möjlighet att avbryta eller ändra ordern upp till 5 vardagar dagar innan planerad leverans. Babel Deli har ingen skyldighet att göra ändringar efter 5 vardagar innan planerad leverans men vi har som ambition att alltid ordna en lösning tillfredställande dig.

3. Kundens skyldigheter och åtaganden

När du gör en beställning genom Babel Deli måste du godkänna de allmänna villkoren. Du intygar då att du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att godkänna dessa Villkor. Du godkänner också att du som individ har mandat och är godkänd att göra beställningar för företagets till vilket du beställer räkning. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsterna. Du ansvarar själv för att uppgifterna som lämnas är korrekta och Babel Deli ansvarar inte för utebliven leverans beroende på att felaktiga uppgifter lämnats.

4. Betalning och priser

Priser är de som anges på den dag då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges. Vi kan komma att behöva justera priser innan vi  bekräftar en beställning om Kunden lämnat önskemål som motiverar det (exempelvis önskemål om byten i menyn, tillägg eller liknande). Det nya priset meddelas då Kunden och det åligger kunden att meddela Babel Deli snarast möjligt om Kunden inte godkänner priset.

Betalning sker med kort, genom en betaltjänstleverantör eller genom faktura som Babel Deli själv utställer med 10 dagars betalningstid (fakturaavgift tillkommer få med 39kr). De kort som accepteras bestäms av den leverantör som tillhandahåller vår betalningstjänst. All kommunikation i samband med kortbetalning sker krypterat enligt SSL (Secure Sockets Layer).

Betalning av ordern sker alltid i samband med att beställningen görs om inte annat är överenskommet och återbetalas endast i det fall beställningen avbokas med minst 5 arbetsdagars varsel eller i de fall Babel Deli inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal. 

5. Leveranser

www.babeldeli.se finns information om våra öppettider under vilka vi kan leverera och inom vilka områden vi kan leverera till. Vid budleveranser levererar vi din order själva eller anlitar den budfirma vi vid tillfället samarbetar med. Leverans med bud sker till den leveransadress som du angav vid ordertillfället. Du är själv ansvarig för att hålla dina leveransuppgifter uppdaterade och att korrekt leveransadress finns angiven på varje enskild order. 

Vi ansvarar för varorna fram till dess att de avlämnats på den leveransadress som du angav när du lade din beställning. Du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot leveransen under den angivna leveranstiden. Om ingen finns tillgänglig för att ta emot varorna blir du ändå debiterad ordinarie pris enligt orderbekräftelsen. 

Beställda varor levereras inom den tid som anges i orderbekräftelsen och vi reserverar oss för förseningar pga. oförutsedda trafikhändelser och liknande. I det fall vi inte kan leverera inom angiven tid kommer vi att kontakta dig för att avtala en ny leveranstid alternativt avboka ordern om leveransen blir mer än 30 minuter försenad. I det fallet kommer att kontakta dig via telefon eller e-post och använda de uppgifter som du registrerat på siten. 

Om vi inte kan leverera inom utsatt tid med 30 minuters reservation för försening har du rätt att vägra ta emot de försenade varorna och då kommer ingen debitering att ske, vare sig av varorna eller av frakten. Ingen ytterligare ersättning utgår från vår sida för försenade eller missade leveranser. Om Kunden trots försening tar emot leveransen debiteras ordern. 

6. Avhämtning i restaurang

Beställda varor finns att hämta i vår resraurang på Kungstensgatan 33 ungefär vid den tid som anges i orderbekräftelsen. I det fall vi inte kan ha klart orern för avhämtning inom angiven tid kommer vi att kontakta dig för att avtala en ny leveranstid alternativt avboka ordern. Vi kommer att kontakta dig via telefon eller e-post och använda de uppgifter du lämnat till oss när du genomfört ordern. Avbokas ordern på vårt initiativ kommer ingen debitering att ske. Ingen ersättning utgår från vår sida för försenade leveranser.

Beställda, ej upphämtade varor, kommer att debiteras enligt orderbekräftelsen.

7. Ångerrätt & reklamation

Försäljningen av catering omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida. Kunden kan enkelt avbryta en order fram till och med 5 arbetsdagar innan leverans.

Om något skulle vara fel med innehållet i din leverans ber vi dig omedelbart kontakta oss på catering@babeldeli.com  så att vi ges möjlighet att rätta till felet. Om vi inte kan rätta till felet så begränsas vårt ansvar som mest till värdet på de levererade varorna.

8. Force majeure

Skulle det uppstå en situation, som kan anses ligga bortom vår kontroll, s k Force majeure, som gör att vi är förhindrade att utföra våra åtaganden så utgör detta inte avtalsbrott och vi kan inte bli ersättningsskyldiga. Även vid Force majeure-situationer kommer vi alltid att i möjligaste mån försöka utföra våra åtaganden gentemot dig.

9.Support

Du når Babel Deli för support och kundtjänst genom e-post catering@babeldeli.com, eller telefon 08-6121449.

10. Personuppgifter/Datalagen

Babel Deli värnar din integritet och vi har en tydlig integritetspolicy som finns att läsa på vår hemsida www.babeldeli.se. Vi följer lagar och regler i enlighet med GDPR.

11. Villkorsändringar

Babel Deli uppdaterar ibland Villkoren, exempelvis vid tillfällen då nya tjänster funktioner skapas eller nya lagar träder i kraft. Det är Kundens skyldighet att läsa Villkoren vid köptillfället och du accepterar Villkoren vid köp.

12. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Babel Deli och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.